Välkommen!

Jag tar emot dig som önskar psykologisk behandling, stödjande och rådgivande samtal eller chefsstöd.

Jag erbjuder numera endast samtal via video eller telefon.

Det finns olika anledningar att söka hjälp av psykolog. Det kan handla om en livssituation där de egna möjligheterna och resurserna inte räcker till för att lösa problem och komma vidare. Det kan vara en krisreaktion, sorg, ångest eller depression. Det kan vara relationsproblem med sin partner, familj, vänner eller på arbetsplatsen. Det kan också handla om stöd i ett ledarskap. I dessa och andra fall kan jag hjälpa dig.

Utmattningssyndrom. Om du har besvär med symptom på stress, tror att  du är på väg att bli utmattad, eller är eller har varit sjukskriven för utmattning, så hjälper jag dig. Det kan röra sig om metoder för gränssättning, prioritering och att skapa utrymme för återhämtning. Jag kan också hjälpa dig att hitta strategier för att gå vidare i livet med mer kunskap och förändrade beteenden och tankemönster, för att förbättra din livskvalité och förebygga återfall.

Hörselnedsättning eller tinnitus. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med psykiska problem kopplade till hörselnedsättning och/eller tinnitus. Det kan vara upplevelser från uppväxt med hörselproblematik som påverkar livet idag, det kan vara hörselnedsättning som kommit med åldern och som skapar stress och kommunikationsproblem. Tinnitus är inte ovanligt för personer både med och utan hörselnedsättning och kan vara en källa till stress, oro och sömnproblem. Det är ofta hjälpsamt att reflektera över och förstå hur hörselproblematiken påverkar vardagen, relationer och arbete. Kanske behöver man göra förändringar i livsstil, sätta gränser, sänka tempot i livet, eller kanske handlar det om att kommunicera tydligare med sin omgivning om sina behov och förutsättningar. 

Ibland behövs bara några få samtal för att kunna komma vidare själv, och ibland är det en längre psykologisk behandling som krävs. 

Vi ses eller hörs för ett första möte där du beskriver hur din situation ser ut. Vi diskuterar hur vår kontakt kan komma att se ut och mål med behandlingen. Vi diskuterar också tidsplan och antal sessioner, något som självklart kan ändras när så krävs. Skulle det vara så att jag inte är den som skall hjälpa dig kan jag hänvisa till andra vårdgivare.


Psykolog Inger Broberg, Göteborg

 Leg. psykolog Inger Broberg.

Om mig

Jag är legitimerad psykolog sedan 2010. Innan dess arbetade jag som ingenjör i byggnads- och it-branschen.

Under åren har jag arbetat med olika former av stödsamtal, behandling, utredning och bedömning inom rehabilitering, företagshälsovård, vuxenpsykiatri och på primärvårdsnivå. Jag har erfarenhet av arbete inom Grön Rehab och från Hörselverksamheten i VG-regionen.

I mitt psykoterapeutiska arbete utgår jag från de vetenskapligt belagda metoderna KBT och ACT – men dina behov styr alltid behandlingens och kontaktens utformning.

Som legitimerad psykolog har jag tystnadsplikt och arbetar under socialstyrelsens överinseende.

KBT betyder kognitiv beteendeterapi. Här fokuseras på hur tankar, känslor och handlingar påverkar varandra. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Metoden syftar till att förändra sina beteende- och tankemönster för att bli mer konstruktiva och välfungerande utifrån livssituationen.

ACT betyder acceptance and commitment therapy. Behandlingen fokuserar på att identifiera individens värderingar och önskad riktning i livet – att agera i enlighet med dessa värden och samtidigt acceptera lidande som en oundviklig del av livet.

Kontakta mig

Välkommen att höra av dig för tidsbokning eller om du har några frågor. Lämna ett meddelande eller skicka ett sms, jag svarar så snart jag kan. Alla samtal och meddelanden behandlas med diskretion.

0709-85 16 79
samtal@ingerbroberg.se

Priser

En session är vanligtvis 45 minuter och kostar 1000 kr.  Du kan betala direkt via Swish eller mot faktura. Av- eller ombokning måste ske senast 24 timmar innan avtalad samtalstid, i annat fall debiterar jag fullt arvode.

Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna. Följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden. Innehar F-skattsedel.
© Inger Broberg 2019.
Psykolog Göteborg